All for Joomla All for Webmasters
Đến Đà Lạt nhất định ghé Sương Mai

Phòng A204

Phòng có 1 giường 1m và 1 giường 2m. Tầng trệt, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 3 khách, giá 450.000đ/đêm. Có thể t...
Đăng ký ngay!
450.000đ/đêm

Phòng A105

Phòng có 1 giường 1m và 1 giường 2m. Tầng hầm, phòng không có cửa sổ. Phòng ở 3 khách, giá 400.000đ/đêm. Có thể tăng cường 1 khách/100.00...
Đăng ký ngay!
400.000đ/đêm

Phòng A202

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng trệt, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A103

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng hầm, phòng có cửa sổ nhưng nằm sát vách tường taluy. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
300.000đ/đêm

Phòng A104

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau Tầng hầm, phòng không có cửa sổ Phòng ở 2 khách giá 300.000/đêm. Có th...
Đăng ký ngay!
300.000đ/đêm

Phòng A203

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng trệt, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A102

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng hầm, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A101

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng hầm, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm