Đến Đà Lạt nhất định ghé Sương Mai

Phòng A104

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau Tầng hầm, phòng không có cửa sổ Phòng ở 2 khách giá 300.000/đêm. Có th...
Đăng ký ngay!
300.000đ/đêm

Phòng A404

Phòng có 2 giường đôi 1m6. Nhà vệ sinh mới, ở bên ngoài nằm đối diện phòng ở và chỉ 1 mình phòng bạn sử dụng,  không sử dụng chung với phòn...
Đăng ký ngay!
500.000đ/đêm

Phòng A404

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 2, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A403

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 2, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A402

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 2, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A401

Phòng có 3 giường 1m Tầng 2, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 3 khách, giá 450.000đ/đêm. Có thể tăng cường...
Đăng ký ngay!
450.000đ/đêm

Phòng A305

Phòng có 2 giường đôi 1m6. Nhà vệ sinh mới, ở bên ngoài nằm đối diện phòng ở và chỉ 1 mình phòng bạn sử dụng,  không sử dụng chung với phòn...
Đăng ký ngay!
500.000đ/đêm

Phòng A304

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 1, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm