Đến Đà Lạt nhất định ghé Sương Mai

Phòng A305

Phòng có 2 giường đôi 1m6. Nhà vệ sinh mới, ở bên ngoài nằm đối diện phòng ở và chỉ 1 mình phòng bạn sử dụng,  không sử dụng chung với phòn...
Đăng ký ngay!
500.000đ/đêm

Phòng A304

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 1, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A303

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 1, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A302

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng 1, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 2 khách,...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A301

Phòng có 3 giường 1m Tầng 1, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 3 khách, giá 450.000đ/đêm. Có thể tăng cường...
Đăng ký ngay!
450.000đ/đêm

Phòng A206

Phòng có 1 giường 1m và 1 giường 2m. Tầng trệt, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở 3 khách, giá 450.000đ/đêm. Có thể t...
Đăng ký ngay!
450.000đ/đêm