Đến Đà Lạt nhất định ghé Sương Mai

Phòng A103

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng hầm, phòng có cửa sổ nhưng nằm sát vách tường taluy. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
300.000đ/đêm

Phòng A102

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng hầm, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

Phòng A101

Phòng có 2 giường 1m, nếu đi chung ghép thành giường rộng 2m liền nhau. Tầng hầm, phòng có cửa số, có thể nhìn ra sân rất thoáng. Phòng ở ...
Đăng ký ngay!
350.000đ/đêm

SM2 Phòng 7

Khu vực phía trong có 4 phòng đôi, mỗi phòng 2 khách, riêng biệt, tiện nghi. Giá 500.000đ/ đêm /phòng/ 2 khách. Có phòng khách, bếp, tiện c...
Đăng ký ngay!
500.000đ/đêm

SM2 Phòng 8

Khu vực phía trong có 4 phòng đôi, mỗi phòng 2 khách, riêng biệt, tiện nghi. Giá 500.000đ/ đêm /phòng/ 2 khách. Có phòng khách, bếp, tiện c...
Đăng ký ngay!
500.000đ/đêm

SM2 Phòng 6

Khu vực phía trong có 4 phòng đôi, mỗi phòng 2 khách, riêng biệt, tiện nghi. Giá 500.000đ/ đêm /phòng/ 2 khách. Có phòng khách, bếp, tiện c...
Đăng ký ngay!
500.000đ/đêm